Privacy Beleid

Hoewel het gemiddelde privacy beleid zich niet leent voor ‘makkelijk leesvoer’, is ons doel in dit beleid zo helder en kort mogelijk weer te geven hoe we met jouw gegevens om gaan.

Wat doen we met jouw persoonsgegevens?

In principe kan www.wijndivas.com prima bezocht worden zonder dat je persoonsgegevens aan ons hoeft te verstrekken. Persoonsgegevens worden alleen geregistreerd, indien je deze zelf aan ons verstrekt in verband met de uitvoering van een overeenkomst, bij de opening van een ‘eigen account’ of voor een contactopname. Deze gegevens zullen, tenzij je dit anders hebt bepaald, alleen worden gebruikt voor de uitvoering van een overeenkomst en voor de afhandeling van jouw aanvragen.

Nadat de overeenkomst volledig is uitgevoerd zullen jouw gegevens, rekening houdende met de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, worden opgeslagen maar voor andere gebruiksdoeleinden worden geblokkeerd en na afloop van deze termijnen worden gewist, tenzij je ons nadrukkelijke toestemming hebt verleend om jouw gegevens verder te gebruiken.

Bovengenoemde geldt ook voor de manier waarop we jouw e-emailadres gebruiken. Dit zullen wij uitsluitend gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van een overeenkomst indien je daarvoor toestemming hebt verleend.

Delen we jouw persoonsgegevens met derden?

Tenzij je ons toestemming hebt gegeven voor ander gebruik, zullen we de door ons verzamelde persoonsgegevens in verband met de afhandeling van de overeenkomst enkel beschikbaar stellen aan de transportonderneming die belast is met de uitlevering, voor zover dit voor deze uitlevering vereist is. In verband met verwerking van de betalingen worden jouw gegevens door ons aan de betreffende kredietinstelling beschikbaar gesteld.

Maken we gebruik van cookies?

Om ervoor te zorgen dat je onze website optimaal kunt gebruiken, maken wij op meerdere pagina’s van onze site gebruik van zogenaamde cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op jouw computer worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus nadat jouw browser is gesloten, weer gewist (zogenaamde sessie-cookies).

Andere cookies blijven opgeslagen op jouw computer en bieden ons en onze partnerbedrijven de mogelijkheid om jouw browser bij het volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Je kunt jouw browser zo instellen dat je over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en dat je in elk geval afzonderlijk kunt besluiten deze te accepteren of het gebruik van cookies in dat geval of in het algemeen te weigeren. Indien je geen cookies accepteert, kan daardoor de functionaliteit van onze website worden beperkt.

Wat is het effect van de verschillende Social Media-plugins?

Op www.wijndivas.com worden zogenaamde social plugins (“plugins”) van Facebook, Youtube, Twitter en Instagram gebruikt. De plugins zijn te herkennen aan de desbetreffende logo’s, bijvoorbeeld in de vorm van het bekende “Twitter- vogeltje” voor Twitter.

Op het moment dat je een pagina van onze website oproept, die een dergelijke plugin bevat, maakt jouw browser direct contact met de servers van het desbetreffende social media-kanaal. De inhoud van de plugin wordt door dit social media kanaal rechtstreeks doorgestuurd aan jouw browser en wordt door jouw browser gekoppeld aan de website. Door gebruikmaking van de plugins verkrijgt dit social media kanaal de informatie dat jouw browser de betreffende pagina van onze website heeft bezocht, ook indien je geen profiel op het betreffende social media kanaal hebt of op dat moment niet bij het betreffende social media kanaal bent ingelogd. Deze informatie (en jouw IP-adres) worden door jouw browser rechtstreeks doorgestuurd aan een server in de VS en worden daar opgeslagen.

Indien je bij het betreffende social media kanaal bent ingelogd, kan dit kanaal dit bezoek van onze website toevoegen aan jouw social media-account. Wanneer je met de plugins interacteert, bijvoorbeeld door te klikken op de “Twitter”-button, wordt de informatie eveneens rechtstreeks doorgestuurd aan een server van Twitter en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op jouw Twitter-account gepubliceerd en aan jouw contacten getoond.

Voor doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door het betreffende social media-kanaal en voor jouw rechten hieromtrent en de mogelijke instellingen om jouw privacy te beschermen, verwijzen we naar de informatie over de gegevensbescherming van het betreffende social media kanaal.

Indien je niet wenst dat het betreffende social media kanaal de gegevens die via jouw bezoek aan onze website zijn verkregen, rechtstreeks toevoegt aan jouw account, dan dien je zelf alvorens onze website te bezoeken, bij dit social media kanaal af te melden. Je kunt het laden van de social media-plugins ook met behulp van Add-Ons voor jouw browser volledig voorkomen, bijvoorbeeld met behulp van de script-blokker “NoScript”. (http://noscript.net/).

Maken jullie gebruik van Google Analytics?
Deze website maakt inderdaad gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, kleine tekstbestanden die op jouw computer worden opgeslagen, waardoor het mogelijk is om jouw gebruik van de website te analyseren. De via de cookies verkregen informatie over jouw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt jouw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en pas daar ingekort. Google zal deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website gebruiken om jouw gebruik van de website te analyseren, om rapporten op te stellen over de websiteactiviteiten en om aan de exploitant van de website andere, aan het gebruik van de website en van internet gerelateerde diensten te kunnen verlenen.

Het IP-adres dat in verband met Google Analytics door jouw browser werd toegestuurd, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. Je kunt de opslag van cookies in jouw browser voorkomen door een overeenkomstige instelling in jouw browsersoftware. Wij maken je er echter wel op attent dat je in dat geval eventueel niet van alle functies van deze website volledig gebruik kunt maken. Je kunt bovendien voorkomen dat de door middel van cookies verkregen informatie over jouw gebruik van de website (incl. jouw IP-adres) aan Google wordt doorgestuurd en door Google wordt verwerkt, door de browser-plugin in onderstaande link te downloaden en te installeren. Deze link is https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-plugin of binnen browsers op mobiele apparatuur kun je op de volgende link klikken om een opt-out-cookie te plaatsen, waarmee registratie door Google Analytics binnen deze website in de toekomst wordt voorkomen (dit opt-out-cookie functioneert enkel in deze browser en enkel voor dit domein. Wanneer je jouw cookies in deze browser wist, dan moet je opnieuw op deze link klikken): “Google Analytics deactiveren”

Wij maken je erop attent dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de toevoeging “_anonymizeIp()” en dat daarom jouw IP-adressen slechts verkort worden verwerkt, zodat een rechtstreeks identificatie van personen onmogelijk is.

Wat zijn jouw rechten en contactmogelijkheden?
Je hebt recht op gratis informatie over de gegevens die van jou zijn opgeslagen en je hebt een recht op eventuele correctie, blokkeren en op wissen van deze gegevens. Bij vragen over de verzameling, verwerking of het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen. Dit geldt ook wanneer je informatie over, blokkering, wissen of correctie van jouw persoonsgegevens wenst of wanneer je eventueel verstrekte toestemmingen wenst in te trekken.

Hoe kun je contact met ons opnemen?
Wijndivas BV
info@wijndivas.com